Home

Yerom staat voor een krachtige persoonlijkheid waarbij onze filosofie is gebaseerd
op onze pijlers:

Y   ou:
Jij staat centraal. Zowel de opdrachtgevers als de kandidaten staan centraal.
E   erlijk:
Alles valt of staat bij eerlijkheid. Transparantie & eerlijkheid is voor ons niet meer dan normaal.
R   esultaat:
Bij alle vraagstukken staat één insteek centraal: Het resultaat.
O   plossingsgericht:
Voor elk vraagstuk vinden wij een passende oplossing.
M   aatwerk:
Onze dienstverlening is gericht op maatwerk voor onze opdrachtgevers én onze kandidaten.

Yerom is een adviesbureau – opgericht door enthousiaste ondernemers – voor organisaties, baanveranderaars en ZZP’ers, gericht op het oplossen van capaciteitsvraagstukken binnen organisaties. Hierbij valt te denken aan advisering en ondersteuning bij werving- en selectievraagstukken, detacheren van tijdelijke vakkrachten en het in kaart brengen van uw personeelsbehoefte op langere termijn.

 

Op vraagstukken op het gebied van personeelsdienstverlening komen wij met passende oplossingen. Zo zijn er binnen ons platform tevens bedrijfsadviseurs, sociaal-juridisch adviseurs en teamcoaches actief.

Yerom is generalist in specialisten.